2023

KÜSK - Ida-Harjumaa Invaühingu arenguhüppe tegevuskava koostamine - TOETATAKSE 4000 € ULATUSES

 

Projekti eesmärk on Ida-Harjumaa Invaühingu arenguhüpe ja tegevuskava uuendamine, kus on kaardistatud ühingu vajadused, kooskõlastatud arengusuunad ning tegevused, mis aitavad ühingul jätkusuutlikult tegutseda arvestades kiiresti muutuva elukeskkonnaga. Projekt liidab ühinguliikmeid, tekitab ühtsus- ja gruppi kuulumistunnet, mis tuleb ühingule tervikuna kasuks, sest ühingu liikmed saavad aktiivselt osaleda ühises otsustustegevuses. Ühtlasi suureneb puuetega inimeste sotsiaalne kaasatus ja kuuluvus kogukonda. 

Arenguhüppe seminar ja sisend tegevuskavasse, kus on kaardistatud ühingu vajadused, kooskõlastatud arengusuunad ja täpsustatud tegevuseesmärgid ning tegevused aitavad ühingul jätkusuutlikult tegutseda arvestades kiiresti muutuva elukeskkonnaga. Projekt liidab ühinguliikmeid, tekitab ühtsus- ja gruppi kuulumistunnet, mis tuleb ühingule tervikuna kasuks, sest ühingu liikmed saavad aktiivselt osaleda ühises otsustustegevuses. Ühtlasi suureneb puuetega inimeste sotsiaalne kaasatus. Antud projekti tahame kaasata nii puudega kui terved inimesed, et saavutada tihe, üksteisega arvestav, üksteist toetav ja mõistev koostöö.

 

Projekti koostamisel osalesid Raul Valgiste, Indrek Matla, Imbi Vahuri, Anne Mölder, Agnes Valgiste

 

 

EPIFond - Ida-Harjumaa Invaühingu arengukava uuendamine

 

Ida-Harjumaa Invaühingul (edaspidi Invaühing) on kehtiv arengukava aastaks 2019-2021. See vajab uuendamist ning kaasajastamist. Liikmete kaasamiseks arengukava uuendamisel on Invaühingul kavas esiteks viia läbi 3-päevane seminar koos väljasõiduga Võru- ja Setumaale ning sügisel korraldada Ida-Harjumaal ühingu üldkoosolek, kus arengukava ametlikult kinnitatakse. Arengukava koostamisel on kavas erilist tähelepanu pöörata sellele, et meid ümbritsevas keskkonnas on toimunud ning jätkuvalt toimumas suured muudatused. Varasemast rohkem tuleb pöörata tähelepanu käitumisele ja toimetulekule kriisiolukordades. Sellega seotud võimalikud väljakutsed ning tegevused peavad leidma kajastamist ka arengukavas. Invaühingul oli seisuga 1.01.2023. a 110 liiget. Väljasõidul arvestame 40-50 liikme osalusega. Sama palju inimesi on varasematel aastatel osalenud ka Invaühingu üldkoosolekutel. 

Rahataotlusprojekti koostasid Raul ja Agnes Valgiste