2023

KÜSK - Ida-Harjumaa Invaühingu arenguhüppe tegevuskava koostamine

 

Projekti eesmärk on Ida-Harjumaa Invaühingu arenguhüpe ja tegevuskava uuendamine, kus on kaardistatud ühingu vajadused, kooskõlastatud arengusuunad ning tegevused, mis aitavad ühingul jätkusuutlikult tegutseda arvestades kiiresti muutuva elukeskkonnaga. Projekt liidab ühinguliikmeid, tekitab ühtsus- ja gruppi kuulumistunnet, mis tuleb ühingule tervikuna kasuks, sest ühingu liikmed saavad aktiivselt osaleda ühises otsustustegevuses. Ühtlasi suureneb puuetega inimeste sotsiaalne kaasatus ja kuuluvus kogukonda. 

Arenguhüppe seminar ja sisend tegevuskavasse, kus on kaardistatud ühingu vajadused, kooskõlastatud arengusuunad ja täpsustatud tegevuseesmärgid ning tegevused aitavad ühingul jätkusuutlikult tegutseda arvestades kiiresti muutuva elukeskkonnaga. Projekt liidab ühinguliikmeid, tekitab ühtsus- ja gruppi kuulumistunnet, mis tuleb ühingule tervikuna kasuks, sest ühingu liikmed saavad aktiivselt osaleda ühises otsustustegevuses. Ühtlasi suureneb puuetega inimeste sotsiaalne kaasatus. Antud projekti tahame kaasata nii puudega kui terved inimesed, et saavutada tihe, üksteisega arvestav, üksteist toetav ja mõistev koostöö.

 

Projekti koostamisel osalesid Raul Valgiste, Indrek Matla, Imbi Vahuri, Anne Mölder, Agnes Valgiste