2007


Eesti Tervisedenduse Ühing: "Traumade ennetamine Kuusalu vallas"
- 10 000 krooni;
Projekti kirjutas Milli Kikkas

Kohaliku Omaalgatuse Programm:
1) „Köögimööbel Kuusalu valla puuetega inimeste ühistegevuseks”
- 25 000 krooni;
2) „Arvutid Kuusalu valla puuetega inimestele” - 25 000 krooni;
3) „Vabaajavahendid Kuusalu valla puuetega inimestele” - 9000 krooni;
Projektide autorid Agnes ja Raul Valgiste

Hasartmängumaksu nõukogu (EPIFondi kaudu): "Abikäsi sinu mures" - 26 000 krooni;
Projekti kirjutas Tiina Tursman

Hasartmängumaksu nõukogu (Harjumaa Puuetega inimeste Nõukoja kaudu) - jätkuprojekt 'Julgemalt edasi' - 10 000 krooni, sama projekt Kuusalu Vallavalitsus - 15 000 krooni;
Projektid kirjutas Agnes Valgiste

Kuusalu valla puuetega inimeste arvutiõpe ja internetipunkt: kevadel esitasime taotluse Sotsiaalministeeriumi, sügisel Eesti Puuetega Inimeste Fondi - kummalgi korral ei rahastatud.
Projekti kirjutas Kairi Rohtmets