2012


* LEADER meede 1.1 - Kohaliku elukeskkonna arendamise investeeringutoetus - Kuusalu Almakeskuse restaureerimise projekteerimistööd  EI TOETATUD
Projekti käigus koostatakse Kuusalu puuetega inimeste ning eakate päevakeskuse rekonstrueerimise projekt.
Projekti koostas Raul Valgiste


* LEADER meede 1.3 - erinevate elanikegruppide kaasamise toetus - ÜHISTEGEVUSED IDA-HARJUMAA INVAÜHINGUS 2012-2013 - EI TOETATUD
Projekti kokkuvõte:
Eesmärgiks on puuetega inimeste aktiivsuse tõstmine ühiskondlikus elus, nende sotsiaalse tõrjutuse vähendamine ning sotsiaalse toimetuleku suurendamine. Eesmärgi saavutamiseks viime projekti raames ellu ühistegevused, milleks on kergejõustikupäeva, õpireis-ekskursiooni Võrumaale, süstamatka Pedassaarele ja sukeldumise Saaremaal, avatud koostööpäeva Kuusalu Vallavalitsuse ja kohalike ettevõtjatega ning vastla- ja talispordipäeva korraldamine.
Projekti koostas Agnes Valgiste* LEADER meede 1.3 - erinevate elanikegruppide kaasamise toetus - Kuusalu valla psüühilise erivajadusega isikute õpireis Soome ja ratsutamisteraapia laagrid. Toetatakse 5660 € ulatuses.
 
Projekti tegevuste eesmärk on psüühilise erivajadusega inimeste sotsiaalse aktiivsuse tõstmine, nende kaasamine igapäevaellu, neile huvitava ja arendava tegevuse pakkumine ning  enesehinnangu tõstmine. Samas on projekt suunatud ka nende tegevusjuhendajate ametioskuste parandamiseks.
Projekti tegevused: soovime pakkuda psüühilise erivajadusega isikutele midagi erakorralist ning igapäevarutiinist erinevat: ratsutamisteraapia laagrid Paunapõllu ratsatalus ja õpikäik Soome, tutvumaks Sipoo valla erihoolekande teenuse saajate ning teenuse tegevustega.
Projekti koostamisega tegelesid Kaie Ustav, Eda Muru, Imbi Vahuri, Anne Mölder, Urmas Ojango, Agnes Valgiste