2013Vabaühenduste Fond - Uute teadmiste ja inimeste kaasamine Ida-Harjumaa Invaühingu töösse ning kogemuste vahetamine Rožkalni Camphilli külaga, Läti - EI RAHASTATUD

Kokkuvõte:

Antud projektiga soovime parendada Ida-Harjumaa Invaühingu tegevussuutlikkust ja aktiviseerida seni veel passiivseid liikmeid ning kaasata ka uusi inimesi meie tegemistesse.

Arendame ka puuetega inimeste ühingute/liitude vaheliste võrgustike koostööd  rahvusvahelisel tasandil ning saame kogemusi tööks psüühilise erivajadusega inimestega. rakendades uudset ideed, et ka tavaliselt ise abisaaja, saab  oma võimaluse piires aidata teisi abivajajaid. Soovime omandada uusi teadmisi ja oskusi psüühilise erivajadusega inimeste ja neid ümbritseva keskkonna vastasmõjudest.

Projekti käigus toimuvad nii teoreetilised kui praktilised tegevused vabatahtlike kaasabil. Leitakse võimalusi kogukonnas elavate eakate abistamiseks ja elukvaliteedi tõusuks.
Projekti koostasid Kaie Ustav, Eda Muru, Anne Mölder, Agnes Valgiste
KÜSK - Ida-Harjumaa Invaühingu juhtimisvõimekuse suurendamine, seminar-väljasõit Läänemaale ja arengukava kaasajastamine - EI RAHASTATUD
Käesoleva projekti eesmärk on Ida-Harjumaa Invaühingu (edaspidi IHIÜ) juhtimisvõimekuse suurendamine ühingu jätkusuutlikkuse tagamiseks.  Projekti peamiseks sihtrühmaks ja IHIÜ liikmed. Ühingu juhtimisvõimekuse suurendamiseks toimub ühine väljasõit-seminar Altmõisa Külalistemajja Lääne-Eestis, kus ühiselt kaardistatakse ühingu vajadused, kooskõlastatakse arengusuunad ja täpsustatakse tegevuseesmärgid.  Projekti tulemusena saab täiendatud ja kaasajastatud ühingu arengukava ning tegevusplaanid, mis kinnitatakse üldkoosolekul Pärispea Seltsimajas. Seminaril tutvustatakse lisaks vabatahtlikku tööd ja selle võimalikusest nii ühingus kui ka laiemalt. Kaalutakse võimalusi liitumiseks Loksa Puuetega Laste Tugiühinguga (edaspidi Loksa PLTÜ). Projekti lisaväärtuseks on see, et  puuetega inimesed ja teised väiksemate võimalustega elanikonna-grupid saavad osaleda ühiskonnaelus läbi organiseeritud ühistegevuste (seminaril osalemine, tutvumine Lääne-Harjumaa ja Läänemaaga: laevasõit koos loodusgiidiga Matsalu lahel, Haapsalu linn, Padise klooster jms.).

Projekti koostasid Kaie Ustav, Anne Mölder ja  Agnes Valgiste* Hasartmängumaksu nõukogu (Harjumaa Puuetega inimeste Nõukoja kaudu) - jätkuprojekt 'Julgemalt edasi' - 770 €   sama projekt Kuusalu Vallavalitsus - 300 €
Projektid kirjutas Agnes Valgiste